+48 508 495 141 biuro@nowaewangelizacja.org

Warsztat III: Warsztat dla głoszących (OSE IV)

o. dr Andrzej Makowski CSsR (Lublin)

 

Opis prowadzącego zajęcia:

 

o. dr Andrzej Makowski CSsR (Lublin) – prefekt Tirocinium Pastoralnego Redemptorystów w Lublinie, wykładowca homiletyki WSD Redemptorystów w Tuchowie i WSD Zakonu Paulinów w Krakowie.

 

 

 

Warsztat modułu I:

Kim jestem? Kaznodzieja jako interpretator, prorok, świadek i nauczyciel. Jakim kaznodzieją jestem i jakim chciałbym być? Jak stawać się tym, kim być powinienem?

 

Warsztat modułu II:

Jak mówić, żeby słuchali? Sposoby docierania do tych, którzy są zamknięci na Słowo (wyznaczanie celu homilii, interpretacja ludzkiego życia w świetle Słowa Bożego, dobieranie odpowiedniej struktury homilii).

 

Warsztat modułu III:

Co mówić, żeby wierzyli? Przechodzenie od kaznodziejstwa pouczająco-moralizatorskiego do kaznodziejstwa kerygmatycznego. Gdzie i jak szukać „materiału” na homilię?

 

Warsztat modułu IV:

Jak to wszystko zobrazować? Wykorzystanie „nowych środków wyrazu” w homilii.

 

ZAPISZ SIĘ NA: